เนื้อหา

รายการแสดงข้อมูลปศุสัตว์ shop

 

cowNopawan200X250

เพศเมีย อายุ 1.3 เดือน ราคา XXXXX

LP84/53

สนใจติดต่อ

นางนพวรรณ บุตรพิลา 141 ม.1 ต.บ้านแฮด

อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทร.0879207965

 

 cowSomjitC200X250

 

เพศผู้ อายุ 1.1 เดือน ราคา XXXXX

LP27/49

สนใจติดต่อ

นางสมจิตร ผาสกุล 17 ม.4 ต.โคกสำราญ

อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

 cowWaech200X250

 

เพศผู้ อายุ 1.3 เดือน ราคา XXXXX

RAB104/52

สนใจติดต่อ

นายเวช เค้านา 43 ม.11 ต.บ้านแฮด

อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

cowTawon200X250

 

เพศผู้ อายุ 1.6 เดือน ราคา XXXXX

RAB.URO13

สนใจติดต่อ

นายถาวร ชาญประไพร 98 ม.2 ต.โคกสำราญ

อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

cowChiawat200X250  

เพศผู้ อายุ 2.2 เดือน ราคา XXXXX

ST58/45

สนใจติดต่อ

นาชัยวัฒน์ สุขเสริม 11 ม.7 ต.โคกสำราญ

อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น