ข้อมูล/สถิติ

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดขอนแก่น

 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2556

 

 

 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2555

 

 

 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2554

 

 

 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2553