กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง 19 ธันวาคม 2560 29
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง 19 ธันวาคม 2560 24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองเรือ 20 ตุลาคม 2560 25
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19 กันยายน 2560 43
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2560 92
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง 09 สิงหาคม 2560 77
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 05 กรกฎาคม 2560 72
ขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง 11 มกราคม 2560 156
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 26 ธันวาคม 2559 121
สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25 เมษายน 2557 185
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน 2557 174
สอบราคาซื่อวัสดุการเกษตร 17 มีนาคม 2557 228
สอบราคาจ้างเหมาบริการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 17 มีนาคม 2557 143
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมเกษตรกร 17 มีนาคม 2557 140
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 17 มีนาคม 2557 155
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 31 มีนาคม 2557 298