กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 11 พฤษภาคม 2561 31
ประกวดราคา ไก่ไข่เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน(10 เมษายน 2561) 11 เมษายน 2561 51
ประกวดราคา ไก่พื้นเมืองวิถีอินทรีย์ (5 เมษยน 2561) 05 เมษายน 2561 47
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง 19 ธันวาคม 2560 189
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง 19 ธันวาคม 2560 154
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองเรือ 20 ตุลาคม 2560 118
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19 กันยายน 2560 154
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2560 209
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง 09 สิงหาคม 2560 211
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 05 กรกฎาคม 2560 218
ขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง 11 มกราคม 2560 294
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 26 ธันวาคม 2559 267
สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25 เมษายน 2557 292
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน 2557 215
สอบราคาซื่อวัสดุการเกษตร 17 มีนาคม 2557 298
สอบราคาจ้างเหมาบริการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 17 มีนาคม 2557 180
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมเกษตรกร 17 มีนาคม 2557 169
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 17 มีนาคม 2557 182
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 31 มีนาคม 2557 365