กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประกวดราคา ไก่ไข่เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน(10 เมษายน 2561) 11 เมษายน 2561 10
ประกวดราคา ไก่พื้นเมืองวิถีอินทรีย์ (5 เมษยน 2561) 05 เมษายน 2561 16
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง 19 ธันวาคม 2560 127
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง 19 ธันวาคม 2560 113
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองเรือ 20 ตุลาคม 2560 85
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19 กันยายน 2560 117
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2560 169
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง 09 สิงหาคม 2560 174
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 05 กรกฎาคม 2560 178
ขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง 11 มกราคม 2560 257
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 26 ธันวาคม 2559 236
สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25 เมษายน 2557 268
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน 2557 199
สอบราคาซื่อวัสดุการเกษตร 17 มีนาคม 2557 267
สอบราคาจ้างเหมาบริการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 17 มีนาคม 2557 167
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมเกษตรกร 17 มีนาคม 2557 159
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 17 มีนาคม 2557 172
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 31 มีนาคม 2557 340