กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 11 พฤษภาคม 2561 47
ประกวดราคา ไก่ไข่เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน(10 เมษายน 2561) 11 เมษายน 2561 66
ประกวดราคา ไก่พื้นเมืองวิถีอินทรีย์ (5 เมษยน 2561) 05 เมษายน 2561 57
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง 19 ธันวาคม 2560 263
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง 19 ธันวาคม 2560 192
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองเรือ 20 ตุลาคม 2560 130
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19 กันยายน 2560 167
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2560 226
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง 09 สิงหาคม 2560 235
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 05 กรกฎาคม 2560 238
ขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง 11 มกราคม 2560 306
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 26 ธันวาคม 2559 294
สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25 เมษายน 2557 302
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน 2557 224
สอบราคาซื่อวัสดุการเกษตร 17 มีนาคม 2557 316
สอบราคาจ้างเหมาบริการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 17 มีนาคม 2557 185
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมเกษตรกร 17 มีนาคม 2557 173
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 17 มีนาคม 2557 192
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 31 มีนาคม 2557 375