พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2557 ณ เทศบาลตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

     เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวินัย สิทธิมลฑล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนายปราโมทย์ ศรีธรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น นายสุชัย บุตรสาระ นายอำเภอน้ำพอง และนายสุวิทย์ พรสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำพอง ให้การต้อนรับ ในงานดังกล่าวมีนายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต ๔ หัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

     ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น มีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งจังหวัดในปี ๒๕๖๐

[ฉบับที่่ 3/2557 เดือนเมษายน]

นพดล วรธงชัย ข่าว / ภาพ

ปราโมทย์ ศรีธรณ์ ผู้อนุมัติข่าว