แนวทางแก้ไขปัญหาโรคเต้านมอักเสบในโคนม

น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายภารกิจ ให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่น โดย น.สพ.สุมนชาติ แสงปัญญา และ นายโสภณ ภูมิทัต ให้ดำเนินการชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบของโคนมที่ป่วยเป็นโรคเต้านมอักเสบอย่างรุนแรง ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด

p36 59