โครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชน ป้องกันโรคไข้หวัดนก

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไผ่ออกดำเนินตรวจโครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชน ป้องกันโรคไข้หวัดนก ณ พื้นที่ตำบลบ้านไผ่ , ตำบลหัวหนอง ,ตำบลหนองน้ำใส , ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 13 ฟาร์ม โดยทำการฉีดวัคซีนไก่ และเจาะเลือดเก็บตัวอย่างส่งตรวจต่อไป

p51 60