โครงการสำรวจภูมิคุ้มกันโรคหลังทำวัคซีนในไก่พื้นเมือง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่นดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อสำรวจภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดนก ตามโครงการสำรวจภูมิคุ้มกันโรคหลังทำวัคซีนในไก่พื้นเมือง ณ เมืองชัย ฟาร์ม และโคลาโคล่าฟาร์ม จำนวน 2 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

p53 60