สัญลักษณ์เบอร์เย็น โค-กระบือ

     วันที่ 3 สิงหาคม 2560 น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายธวีโรจน์ อัญชันภาติ ปศุสัตว์อำเภอสีชมพู และเจ้าหน้าที่สนง.ปศุสัตว์อำเภอสีชมพู ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ออกปฏิบัติงานดำเนินการทำสัญลักษณ์ (ตีเบอร์เย็น) ในกระบือตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านสันติสุข ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

p65 60