แก้ไขปัญหากำจัดของเสียออกจากฟาร์มสุกร

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  เขต 4 ออกดำเนินการตรวจฟาร์มสุกรประเวชฟาร์ม เพื่อช่วยแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาการกำจัดของเสียออกจากพื้นที่บริเวณฟาร์ม ในช่วงฤดูฝน ณ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง

p66 60