พิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบภัย

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ ชนบท และมัญจาคีรี เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน เซินกา” SONCA ซึ่งส่งผลให้พื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดขอนแก่นประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรเสียหายจนทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์เลี้ยง

p67 60