รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น

10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ โดย น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ท่านปศุสัตว์เขต 4 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ และท่านปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานในครั้งนี้แจกจ่ายให้เกษตรกร พร้อมถุงยังชีพปศุสัตว์จากกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บ้านชีกกค้อ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

p68 60