ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสับหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

        ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสับหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ e-4/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นั้น รายละเอียด