ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล์ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         ตามประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล์ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 รายละเอียด