ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ตามประกาศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด