เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ โดยนายฤทธิรงค์  ชาวโพธิ์สัตวแพทย์อาวุโส รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วยนายชัยพร  ใบบ้ง เจ้าพนักงานสัตวบาล นายโรมรัน  ไผ่ล้มทำเล เจ้าพนักงานสัตวบาล นายสุพจน์  สุนารถ ปศุสัตว์ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ นายเทพฤทธิ์  เขียวนาค ปศุสัตว์ตำบลบ้านดง นางสาวปาริชาติ ปศุสัตว์ตำบลนาคำ ได้ออกปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ โรงเรียนบ้านโคกสูงใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสูง อ.อุบลรัตน์ โดยได้นำเวชภัณฑ์ ยารักษาสัตว์ ยาถ่ายพยาธิ วิตามินและแร่ธาตุละลายน้ำ จำนวน 300 ชุด เพื่อบริการเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกสูง

    หมอฤทธิรงค์ ชาวโพธิ์ ยังกล่าวว่า ในการดำเนินโครงการฯ มีกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ที่ให้บริการพ่อแม่ พี่น้อง ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50 ตัว การบริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 8 ตัว แมวเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว  เกษตรมารับบริการ ทั้งสิ้น จำนวน 62 ราย จากที่เกษตรกรมีปัญหา เช่น การเลี้ยงสัตว์ในสภาพอากาศร้อน แนะนำให้สัตว์ สามารถระบายความร้อน ให้อยู่ในโรงเรือนที่มีอากาศถ่ายเท และมีน้ำให้สัตว์ที่สะอาดสัตว์อย่างเต็มที่  ทั้งนี้เกษตรกรควรสังเกตอาการผิดปกติอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าสัตว์ตายโดยไม่ทราบสาเหตุให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เพื่อช่วยแก้ไขเพื่อลดความเสียหายได้ทันเหตุการณ์


[ฉบับที่่ 9/2557 เดือนเมษายน]

ฤทธิรงค์/เขียนข่าว
ชัยพร/พิมพ์ข่าว
ฤทธิรงค์/อนุมัติข่าว