วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้นายสมรรถ อินทรพานิช ปศุสัตว์อำเภอกระนวน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบได้รับอนุญาตตามกฎหมาย จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่เทศบาลเมืองกระนวน จ.ขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกระนวนเข้าร่วมรับการตรวจประเมินในครั้งนี้

p52 60