วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ คณะทำงานเข้าแก้ไขปัญหาสุนัข-แมวจรจัดจากสถานสงเคราะห์สัตว์(บ้านป้าเดือน) ได้เข้าปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายสุนัข-แมว จรจัด จากสถานสงเคราะห์สัตว์(บ้านป้าเดือน) ไปยังสถานสงเคราะห์สัตว์ชั่วคราว เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งวันนี้เคลื่อนย้ายสุนัข-แมวไปแล้วจำนวน 170 ตัว จากทั้งหมดจำนวน 478 ตัว เพื่อช่วยเหลือหาผู้อุปการะนำไปเลี้ยงดูที่บ้านใหม่ต่อไป รายละเอียด

photo62(080219)3