วันที่ 14-19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี. 2562 โดยมีประชาชนนำสุนัข-แมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมสุนัขที่รับการฉีดวัคซีน 1,021 ตัว แมว 223 ตัววันที่ 14-19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี. 2562 โดยมีประชาชนนำสุนัข-แมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมสุนัขที่รับการฉีดวัคซีน 1,021 ตัว แมว 223 ตัว รายละเอียด

photo62(7)