วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุนัข-แมวจรจัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

photo62(8)