วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยท่านปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ เขต 4 นายอำเภอชุมแพ ปศุสัตว์อำเภอชุมแพ ส่วนยุทธศาสตร์ เขต 4 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2562 P.J.ฟาร์ม ของ นางประนอม วอร์เบอร์ตัน บ้านขามป้อม ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยมีนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมฯเป็นประธานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น พร้อมด้วย ผชช.สินชัยเรืองไพบูลย์ และหัวหน้ากลุ่มงานฯ จากกองส่งเสริมฯ คณะกรรมการฯ ในครั้งนี้

photo62 (080219)A1

รายละเอียด