วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสีชมพู ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่นระดับเขต โดยมีนายวรกร อินทแพทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 4 เป็นกรรมการคัดเลือกกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือและเกษตรผสมผสารบ้านสันติสุข ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

photo62(080219)12

รายละเอียด