วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ออกตรวจเยี่ยมและประเมินฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ปี 2562 ในพื้นที่ อ.บ้านแฮด อ.บ้านไผ่ และ อ.พล จ.ขอนแก่น เพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมสัตว์พันธุ์ดี และเทคโนโลยีของกรมปศุสัตว์ เพื่อสร้างฟาร์มเกษตรต้นแบบให้เป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ รายละเอียด

photo62(6)