1

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
นายสัตวแพทย์ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 4 ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่นและปศุสัตว์อำเภอกระนวน ไปสอบสวนและควบคุมโรคลัมปีสกิน ในโคนมและโคเนื้อในพื้นที่อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นพบว่ามีโคนมป่วยสงสัยโรคลัมปีสกิน 2 ฟาร์มๆละ1ตัวและโคเนื้อ 2 ฟาร์มจึงได้ทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ และแยกสัตว์ป่วยทำการรักษา สั่งกักสัตว์ห้ามเคลื่อนย้าย ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่นได้พ่นยาฆ่าแมลงดูดเลือดที่ฟาร์มเกิดโรคและฟาร์มในรัศมีรอบจุดเกิดโรค

 

.