4

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจากกรมปศุสัตว์ว่าโคของเกษตรกรเป็นโรคลัมปีสกิน โดยมีอาการตุ่มขึ้นเต็มตัว นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายวิสิทธิ์  หินเธาว์ รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอหนองเรือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเป็นโคของนายสัตยา สวัสทอง อยู่บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองแวง ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เลี้ยงโคทั้งหมดจำนวน ๓ ตัว มีโคแสดงอาการจำนวน ๒ ตัว โดยมีตุ่มขึ้นตามผิวหนัง กินหญ้าได้ ไม่มีไข้ ซึ่งโคของเกษตรกรรายนี้ ได้รับการรักษาโดยอาสาปศุสัตว์อำเภอหนองเรืออย่างต่อเนื่อง ในวันที่ ๑๑, ๑๕ และ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

.

w644

 

ขอบคุณข้อมูล และ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://today.line.me/th/v2/article/0zZ0jl?utm_source=lineshare

63401

                เช้านี้ที่หมอชิต - ที่จังหวัดขอนแก่น เริ่มคิกออฟฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือแล้ว หลังเริ่มพบการระบาดในพื้นที่ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ย้ำกับชาวบ้านว่า อย่าซื้อยาเถื่อนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน อาจเกิดผลกระทบอันตรายได้

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ อบต.โคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ และนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านกว่า 80 ตัว พร้อมรายงานว่า ปัจจุบันพบสัตว์ที่ป่วยโรคลัมปี สกิน แล้วกว่า 60,000 ตัว ตายแล้วประมาณ 500 ตัว อัตราการตายอยู่ในระดับต่ำ 1-2% ส่วนอัตราการติดเชื้อมีแค่ 30% โดยโคพื้นเมือง หรือกระบือ มีอัตราการติดโรคและตายน้อย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับโคที่อายุน้อยและสายพันธุ์ยุโรป

ขอบคุณข้อมูล และ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://news.ch7.com/detail/492129

61119วันที่ 10 มิถุนายน 2564
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน ์ จังหวัดขอนแก่น และกำกับ ดูแล การควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและ นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้สร้างการรับรู้ โรคลัมปี สกินให้แก่เกษตรกร ปล่อยขบวนหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรักษาสัตว์ป่วย มอบสารกำจัดแมลงและเวชภัณฑ์รักษาสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ

.