61119วันที่ 10 มิถุนายน 2564
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน ์ จังหวัดขอนแก่น และกำกับ ดูแล การควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและ นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้สร้างการรับรู้ โรคลัมปี สกินให้แก่เกษตรกร ปล่อยขบวนหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรักษาสัตว์ป่วย มอบสารกำจัดแมลงและเวชภัณฑ์รักษาสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ

.