4

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจากกรมปศุสัตว์ว่าโคของเกษตรกรเป็นโรคลัมปีสกิน โดยมีอาการตุ่มขึ้นเต็มตัว นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายวิสิทธิ์  หินเธาว์ รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอหนองเรือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเป็นโคของนายสัตยา สวัสทอง อยู่บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองแวง ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เลี้ยงโคทั้งหมดจำนวน ๓ ตัว มีโคแสดงอาการจำนวน ๒ ตัว โดยมีตุ่มขึ้นตามผิวหนัง กินหญ้าได้ ไม่มีไข้ ซึ่งโคของเกษตรกรรายนี้ ได้รับการรักษาโดยอาสาปศุสัตว์อำเภอหนองเรืออย่างต่อเนื่อง ในวันที่ ๑๑, ๑๕ และ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

.