วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. น.สพ.สมชวน รัตนมคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้ติดตาม กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ และประชุมหารือภารกิจด้านสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อ่านละเอียดเพิ่มเติม

photo1(210619)

 

วันที่ 14-19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี. 2562 โดยมีประชาชนนำสุนัข-แมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมสุนัขที่รับการฉีดวัคซีน 1,021 ตัว แมว 223 ตัววันที่ 14-19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี. 2562 โดยมีประชาชนนำสุนัข-แมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมสุนัขที่รับการฉีดวัคซีน 1,021 ตัว แมว 223 ตัว รายละเอียด

photo62(7)

 

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุนัข-แมวจรจัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

photo62(8)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จัดชุดเฉพาะกิจพนักงานจ้างเหมาเฝ้าระวังการป้องกันโรคในสัตว์ปีก ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับการดูแลป้องกันโรคในสัตว์ปีก การปรับระบบการเลี้ยง การรักษาทำความสะอาดบริเวณคอกเลี้ยงสัตว์และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก  รายละเอียด

photo62(080219)4