วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. น.สพ.สมชวน รัตนมคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้ติดตาม กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ และประชุมหารือภารกิจด้านสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อ่านละเอียดเพิ่มเติม

photo1(210619)