ชี้แจเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

ประเด็น เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท กรมปศุสัตว์ สั่งอายัดม้า 44 ตัว ณ สถานที่พักสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์ยาซีนเนื้อสดของนางสาวกัญญารัตน์ สีจันทร์แจ้ง ตั้งอยู่เลขที่ 313 หมู่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด

io horse