ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร สำหรับจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด

2. ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ