มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของจังหวัดขอนแก่น(18 มิ.ย.62) รายละเอียด

แบบรายงานการรับทราบมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของจังหวัดขอนแก่น(18 มิ.ย.62) รายละเอียด