ประกาศจังหวัดขอนแก่น

new6

    เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564