13876

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
นายสัตวแพทย์ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่นไปตรวจสอบและให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการและเกษตรกร ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านเต่านอ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ไม่ให้นำโคกระบือที่ป่วยเป็นโรคสำคัญ เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรคลัมปี สกิน มาจำหน่ายในตลาดนัด และติดตามการป้องกันโรค covid-19 พบว่ามีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค covid-19

.