iowdt

                  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย สำนักงานปสุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่นประสานกับเทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นร้องเรียนจากเฟสบุคส์วอซด้อก ไทยแลนด์ “กรณีพบสุนัขในสถานกักกันสุนัขจรจัด ผอมโซ ไร้อาหาร ร้อง โหยหวน ยังจุดเกิดเหตุพิกัดสถานกักกันสุนัขจรจัด เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายรังสรรค์ วรวงษ์ ตำแหน่งสัตวแพทย์ชำนาญงาน ผู้รับผิดชอบดูแลสถานกักสุนัขจรจร เทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้ข้อมูลว่า สุนัขจรจัดในสถานกักกันของเทศบาลนครขอนแก่น มีสุนัขที่อยู่ในความดูแล 142 ตัว โดยทุกตัวได้มีการทำทะเบียนประวัติ ทำหมันและทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว โดยทางเทศบาลนครขอนแก่นจ้างคนงานดูแลสุนัขกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้อาหารวันละ 2 มื้อ ทุกวันเป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูป โดยจะให้อาหารตกเฉลี่ยวันละ 300 กรัมต่อตัวต่อวัน และมีน้ำดื่มจัดไว้ให้ตลอดทั้งวัน ส่วนข่าวร้องเรียน “กรณีพบสุนัขในสถานกักกันสุนัขจรจัด ผอมโซ ไร้อาหาร ร้อง โ หยหวน” จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานที่ดังกล่าวโดยรอบ พบว่า สุนัขส่วนใหญ่ปล่อยเลี้ยงอิสระสภาพร่างกายอ้วนท้วน สมบูรณ์แข็งแรงดีทุกตัว สุนัขท่าทางร่าเริงแจ่มใสดี มีแผลตามตัวบ้างเนื่องจากมีการกัดกัน มีบางตัวมีความตื่นกลัวแอบหลบในป่า และมีสุนัขพันธุ์ลูกผสมพิทบูล จำนวน 1 ตัว จำเป็นต้องเลี้ยงขังกรง เนื่องจากนิสัยดุร้าย เคยกัดคนและสุนัขในสถานที่ดังกล่าวจนเสียชีวิตไป 1 ตัว จากการตรวจสอบสุนัขตัวดังกล่าวมีดุร้ายจริง และร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงดี มีน้ำอาหารให้กินสม่ำเสมอ ส่วนภาพข่าว สุนัขนอนผอมโซ นายรังสรรค์ วรวงษ์ได้ให้ข้อมูลว่า สุนัขตัวดังกล่าวแสดงอาการเจ็บป่วย ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ได้รับการตรวจร่างกายพบว่าป่วยด้วยโรคไข้หัดสุนัขและโรคพยาธิในเม็ดเลือด และทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้ยารักษามาระยะหนึ่งแล้ว โดยฉีดยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อ ยาแก้อักเสบ และยาบำรุง แต่อาการไม่ดีขึ้น ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ภูมิต้านทานไม่ดี ทำให้สุนัขตัวดังกล่าวได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยทำการฝังซากสุนัขตัวดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว