วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น นายปราโมทย์ ศรีธรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และรอบนอกอาคารสำนักงานฯ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบทั้งใน และนอกอาคารฯ ให้เป็นสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน สะอาดตา กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด หรือ Big Cleaning Day สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นจะจัดประจำทุกเดือน