วันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ศรีธรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ไหว้พระ ชำระใจ ยึดมั่นคุณธรรม ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อพัฒนาบุคลกร เป็นไปตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ณ วัดหนองแวงอารามหลวง และวัดทุ่งเศรษฐี