วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่นดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อสำรวจภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดนก ตามโครงการสำรวจภูมิคุ้มกันโรคหลังทำวัคซีนในไก่พื้นเมือง ณ เมืองชัย ฟาร์ม และโคลาโคล่าฟาร์ม จำนวน 2 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

p53 60

...ดูรายละเอียด

 

น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายภารกิจ ให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่น โดย น.สพ.สุมนชาติ แสงปัญญา และ นายโสภณ ภูมิทัต ให้ดำเนินการชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบของโคนมที่ป่วยเป็นโรคเต้านมอักเสบอย่างรุนแรง ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด

p36 59

...ดูรายละเอียด

 

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไผ่ออกดำเนินตรวจโครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชน ป้องกันโรคไข้หวัดนก ณ พื้นที่ตำบลบ้านไผ่ , ตำบลหัวหนอง ,ตำบลหนองน้ำใส , ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 13 ฟาร์ม โดยทำการฉีดวัคซีนไก่ และเจาะเลือดเก็บตัวอย่างส่งตรวจต่อไป

p51 60

...ดูรายละเอียด

 

     เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวินัย สิทธิมลฑล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนายปราโมทย์ ศรีธรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น นายสุชัย บุตรสาระ นายอำเภอน้ำพอง และนายสุวิทย์ พรสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำพอง ให้การต้อนรับ ในงานดังกล่าวมีนายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต ๔ หัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

     ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น มีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งจังหวัดในปี ๒๕๖๐

[ฉบับที่่ 3/2557 เดือนเมษายน]

นพดล วรธงชัย ข่าว / ภาพ

ปราโมทย์ ศรีธรณ์ ผู้อนุมัติข่าว

Page 3 of 4