ชี้แจเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

ประเด็น เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท กรมปศุสัตว์ สั่งอายัดม้า 44 ตัว ณ สถานที่พักสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์ยาซีนเนื้อสดของนางสาวกัญญารัตน์ สีจันทร์แจ้ง ตั้งอยู่เลขที่ 313 หมู่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด

io horse

 


วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุนัข-แมวจรจัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

photo62(8)

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. น.สพ.สมชวน รัตนมคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้ติดตาม กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ และประชุมหารือภารกิจด้านสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อ่านละเอียดเพิ่มเติม

photo1(210619)

 

วันที่ 14-19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี. 2562 โดยมีประชาชนนำสุนัข-แมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมสุนัขที่รับการฉีดวัคซีน 1,021 ตัว แมว 223 ตัววันที่ 14-19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี. 2562 โดยมีประชาชนนำสุนัข-แมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมสุนัขที่รับการฉีดวัคซีน 1,021 ตัว แมว 223 ตัว รายละเอียด

photo62(7)

 

Page 1 of 4