วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จัดชุดเฉพาะกิจพนักงานจ้างเหมาเฝ้าระวังการป้องกันโรคในสัตว์ปีก ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับการดูแลป้องกันโรคในสัตว์ปีก การปรับระบบการเลี้ยง การรักษาทำความสะอาดบริเวณคอกเลี้ยงสัตว์และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก  รายละเอียด

photo62(080219)4

                               

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ คณะทำงานเข้าแก้ไขปัญหาสุนัข-แมวจรจัดจากสถานสงเคราะห์สัตว์(บ้านป้าเดือน) ได้เข้าปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายสุนัข-แมว จรจัด จากสถานสงเคราะห์สัตว์(บ้านป้าเดือน) ไปยังสถานสงเคราะห์สัตว์ชั่วคราว เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งวันนี้เคลื่อนย้ายสุนัข-แมวไปแล้วจำนวน 170 ตัว จากทั้งหมดจำนวน 478 ตัว เพื่อช่วยเหลือหาผู้อุปการะนำไปเลี้ยงดูที่บ้านใหม่ต่อไป รายละเอียด

photo62(080219)3

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมัญจาคีรี นายวชิระ สุวรรณขิน ปศุสัตว์อำเภอมัญจาคีรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.สร้างรอยยิ้มให้ กับประชาชน แจกยาถ่ายพยาธิในโค-กระบือและวิตามินบำรุงสัตว์ปีก โดยมีนายสุเทพ มณโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานในพิธี ณ บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7, 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  รายละเอียด

photo(080219)5

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในการประชุมฯ

p129A

ดูรายละเอียด

Page 2 of 4