ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (ตำแหน่งเลขที่ ท 22) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกาศจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร