ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป

        ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้มีประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ผู้ผ่านการเลือกสรร จำนวน 1 ราย คือ นายสนธา บุญมานาง รายละเอียด

2. ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์  ผู้ผ่านการเลือกสรร จำนวน 1 ราย คือ นายปริญญา เถาตะกู รายละเอียด