ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

             ด้วยจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (ตำแหน่งเลขที่ 4077) กลุ่มเทคนิคทั่วไป ปฏิบัติงานที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท สิ้นสุดระยะเวลาในการจ้าง วันที่ 30 กันยายน 2565

             ประกาศจังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด 

             รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คลิกรายละเอียด